Posty

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Jako szkoleniowiec i praktyk w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, chciałabym Państwu przybliżyć kilka zasad związanych z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców. Jest to temat bardzo trudny, ale jednocześnie bardzo newralgiczny w codziennej działalności przedsiębiorców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić cudzoziemca, gdyż naruszenie przepisów prawa w tym zakresie może skutkować pociągnięciem pracodawcy do odpowiedzialności karnej, administracyjnej, a także odszkodowawczej wobec samego cudzoziemca. Z kolei sam cudzoziemiec może zostać zobowiązany do opuszczenia terytorium RP, z zakazem powtórnego wjazdu przez określony czas.
Transgraniczne prawo pracy kieruję się podstawową zasadą lex loci laboris, to znaczy podejmowanie pracy odbywa się w trybie i na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia, w państwie wykonywania pracy. Dlatego też, wobec cudzoziemców zatrudnionych w Polsce znajdą, co do zasady, z…
Szanowni Państwo, założenie niniejszego bloga jest dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie realizacją moich cichych marzeń o byciu pisarzem. Praca radcy prawnego i prowadzenie indywidualnej kancelarii prawniczej pochłania całkowicie i nie pozostawia wiele czasu na dodatkową aktywność internetową. Pomimo to, postanowiłam rozpocząć prowadzenie bloga, a moja praktyka zawodowa będzie tematem tego bloga. Specjalizuję się w problematyce prawa cywilnego i prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, prawa spółek oraz prawa pracy. Zajmuję się tematami z zakresu polskiego i europejskiego prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Występuję przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
W ramach niniejszego bloga postaram się w zwięzły i systematyczny sposób stopniowo wyjaśniać Państwu zagadnienia prawne, z którymi spotykam się na co dzień w pracy, i które z mojego subiektywnego punktu widzenia, mogą być dla Państwa ciekawe i przydatne. Będę przedstawiała Państwu zarówno moj…